کارخانه نوین

مقدمه: در پی ظهور انقلاب صنعتی در جهان، به یک باره تحولات فراوانی در مقوله‌های مختلف، در ابتدا در کشور انگلستان یعنی زادگاه این سبک و در پی آن در سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی صورت پذیرفت. احداث کارگاه‌ها و

شادروان دکتر حسین نواب

متولد ۱۳۰۱ در شهرضا تحصیلات شش ساله ابتدایی در شهرضا در سال ۱۳۱۵ تحصیلات دوره اول متوسطه در دبیرستان شاه رضا در شهرضا خرداد ۱۳۱۸ پایان تحصیلات پنج ساله متوسطه دبیرستان سعدی اصفهان ۱۳۲۰ پایان تحصیلات متوسطه ششم طبیعی دبیرستان

آسیاب شاه

مقدمه: آسیاب آبی این نوع آسیاب در مناطق خشک ایران به روی قنات ساخته می شود. تنوره آسیاب معمولا در عمق زمین کنده می شود، که حجم آن بستگی به میزان آب قنات و کار آسیاب دارد. مقدار آبی که

مدیریت اب درفرهنگ کشاورزان شهرستان شهرضا

مقدمه: آب در فرهنگ ملی ایران هم دارای ارزش و اعتباری ویژه بوده است. ایرانیان از دوران باستان آب را مظهر پاکیزگی میدانستند و این موضوع در نوشته‌های مذهبی و براساس روایات دینی اوستایی مورد تأکید بوده و در شاهنامه‌ی