آیت الله مجاهد حاج شیخ محمدحسین قمشه ای(ره)

آیت الله حاج شیخ محمدحسین بن قاسم قمشه ای کبیر از اجله علمای فقیه واعظ واز شاگردان مکتب علامه انصاری وعلامه سیدحسین کوهکمری وآیت الله میرزا محمدحسن شیرازی وغیره بوده مشارالیه یکی از علماءبرجسته زمان خودشده.

حاج شیخ محمدحسین سری پرشورازوطن پرستی نیزداشته ودرجنگهای اول که عده ای برای جنگ با انگلیسیها رهسپار عراق ونجف وبرلین شده اند؛ایشان نیز به صف مجاهدین پیوسته شیخ درمحرم از سال1336هجری قمری برابربا اسفند ماه 1296هجری شمسی درسن 86 سالگی وفات ودر نجف اشرف درمقبره شیخ الشریعه مدفون شد.

شیخ دارای تألیفاتی چند ازجمله: 1- ادلِة الرشاد درشرحال نجاة العباد 2 – عدة طریق التدقیق در14مجلد

منبع:کتاب تاریخ شهرضاصفحه77

گردآورنده:عمادالدین منصف

رفتن به نوار ابزار