انتخابات دوره ی چهاردهم شورای ملی- شهرضا

انتخابات دوره ی چهادهم شورای ملی- سایت معرفی شهرستان شهرضا

انتخابات دوره ی چهاردهم مجلس شورای ملی

یکی از حادثه های مهمی که بعد از سقوط رضا شاه در شهرضا اتفاق افتاد، انتخابات مجلس بود که گمان می کنم دوره ی چهاردهم در سال۱۳۲۲ خورشیدی بود. در آن دوره بنا بود که نمایندگانی انتخاب شوند که مورد توجه دولت و شاه بودند وبرای این دستگاه های دولتی در شهرستان های کشور شرایط انتخابات را به گونه ای برنامه ریزی می کردندکه رأی کاندیدای مورد نظرشان از صندوق بیرون بیاید. در شهرضا هم شخصی بود که به توصیه دولت کاندیدا شده بود و تبلیغات انتخاباتی هم به راه انداخته بود. ولی مردم شهرضا خواهان انتخاب یکی از همشریان تحصیل کرده ی خود  بودند. مرحوم دکتر غلامرضا کیان تازه از فرانسه بازگشته بود و مورد توجه مردم بود.

از آن جا که شرایط برای انتخابات کاندیدای دولت آماده شده بود مردم شهرضا  به پا خواستند؛ عده ای از بزرگان در  تلگراف خانه متحصن  شدند و بقیه ی مردم در امامزاده شاهرضا  رفته و در آن جا متحصن شدند و با تلگراف های پی در پی و رساندن پیام خود به حکومت ، سر انجام موفق شدند نماینده ی خود شان را به مجلس شورای ملی بفرستند و زیر بار نماینده ی تحمیلی حکومت نرفتند. مردم غیور و فهمیده و با فرهنگ شهرضا با همدلی واتحاد خود جزو اندک شهرهایی بودند که توانستند انتخابات خود را به حکومت تحمیل کنند و همت والا،  وحدت، شجاعت و فرهنگ ریشه دار خود را با انتخاب دکتر غلامرضا کیان به ظور برسانند.

منبع: کتاب روشنای یادها-  صفحه۶۰-نویسنده:  حجت الاسلام میرزا نعمت الله جعفری قمشه ای