برج های کبوتر روستای اسفه ازتوابع دهستان دشت

مجموعه کبوتر خانه های روستای اسفه را نشان می دهد کبوتر خانه های روستای اسفه از مرتفع ترین کبوتر خانه های ساخته شده در باغهای شهرضا و اصفهان است. به گونه ای که هنگام عبور در جاده ی اصفهان – شهرضا دیده می شوند. این کبوتر خانه های زیبا در حال از بین رفتن هستند و همانگونه که در عکس شماره32 می بینید یکی از آنها خراب گردیده است. و سزاوار است مسئولینی که در مقابل همین برجها بزرگترین پارک جنوب استان را می سازند. اندک توجهی هم به این کبوتر خانه بنمایند.

اسفه2

تصویر1

اسفه3

تصویر2

اسفه4

تصویر3

اسفه

تصویر4

اسفه1

تصویر5

پاسخی بگذارید