تاریخچه تاسیس اداره آموزش وپرورش شهرضا

تاسیس اداره آموزش وپرورش شهرضا

بر اساس ابلاغ آقای فاطمی رئیس معارف و اوقاف اصفهان(استان دهم) در تاریخ ۵/۷/۱۳۰۷ آقای نورعلی باستی با حقوق ماهیانه ۲۵ تومان به سمت مدیریت و معلمی مدرسه ی دولتی نمره پنج شهرضا منصوب شدند.نمایندگی فرهنگ نیز ضمیمه ی مدرسه ی نمره پنج بود.

نورعلی باستی نماینده اداره فرهنگ-تاریخچه تاسیس اداره آموزش وپرورش شهرضا.

نورعلی باستی نماینده اداره فرهنگ-تاریخچه تاسیس اداره آموزش وپرورش شهرضا.

در سال تحصیلی ۱۳۱۳ -۱۳۱۴هجری شمسی با حمایت وزیر معارف آقای علی اصغر حکمت و رئیس فرهنگ اصفهان آقای سید تاج الدین امامزاده، آقای سید معصوم نیری به سمت نمایندگی فرهنگ و مدیریت مدرسه ی دولتی شهرضا منصوب شدند. این سال را می توان آغاز تاسیس اداره فرهنگ در شهرضا دانست.در این زمان نمایندگی فرهنگ ضمیمه ی دبستان خیام(نمره پنج مجانی قمشه) بود.

 

در بیستم مهرماه ۱۳۱۶ هجری شمسی ساختمان دبیرستان شهرضا(سپهر) پایان پذیرفت ودفتر نمایندگی فرهنگ به این ساختمان منتقل گردید و آقای نیری علاوه بر سمت نمایندگی فرهنگ به ریاست دبیرستان سپهر منصوب شدند.

تا اوایل سال تحصیلی ۱۳۲۸-۱۳۲۹ هجری شمسی فرهنگ شهرضا به صورت نمایندگی تحت نظر اداره فرهنگ اصفهان اداره می شد.

در تاریخ ۲/۶/۱۳۲۸ با پیگیری بزرگان آن زمان از جمله نماینده مجلس(دکتر غلامرضا کیان)، آقای علی اصغر اعتمادی به ریاست فرهنگ شهرضا منصوب شد.مقارن همین تاریخ بر حسب دستور مقام وزارت فرهنگ ، اداره فرهنگ شهرضا از اصفهان مجزا ومستقیما تحت نظر وزارت فرهنگ مشغول به کار شد.

در این سال دوایر کارگزینی ، حسابداری, بازرسی،آموزشی،… با هشت نفر کارمند سه نفر خدمتگزار مشغول به کار شدند.

منبع:کتاب صد فصل رویش صفحه ۳۴