پرفسور كامران نزهت متولد شهرستان شهرضادر سال1326متولدشد.

 

تاريخ عضويت افتخاري: 1378/8/27

مقيم: آمريكا

تحصيلات: فلوشيپ: غدد درون‌ريز دستگاه تولید مثل زنان و ناباروري زير نظر دكتر رابرت گرين بلت و دان گمبريل/ آگوستا/ آمريكا؛ دستيار زنان و زايمان از دانشگاه ايالتي نيويوركو بيمارستان ميلارد فيلمور/ آمریکا؛ دكتراي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ داراي گواهينامه بورد تخصصي زنان و زايمان آمريكا

رتبه علمي: استاد دانشگاه كاليفرنيا؛ دستيار استاد دانشگاه استنفورد

سوابق علمي و اجرايي: رئيس و مدير دوره فلوشيپ مركز جراحي کمتر تهاجمی و جراحي روباتيك؛ رئيس دوره هاي تحصيلات تكميلي آندوسكوپي؛ مدير دوره فلوشيپ آندوسكوپي؛ ويراستار مجلات JMIG ، JSLS؛ عضو: انجمن متخصصين لاپاراسكوپي زنان آمريكا؛ كالج متخصصين زنان و زايمان آمريكا؛ كالج جراحان آمريكا.دکتر کامران نزهت معاون‎‎‎ انجمن جراحان لاپاراسكوپیك‎ امـریكـا.

تقدیرنامه ها: برنده جايزه بررسی لاپاراسكوپي توده‌هاي مشكوك حفره شکمی از كالج زنان و زايمان آمريكا(2004)؛ جايزه فيلم/ جامعه جراحان لاپارااندوسكوپي(2007)؛ برنده جایزه بنياد آندومتريوز آمريكا(2010)؛ برنده جايزه انجمنمتخصصين زنان و زايمان آمريكا(2012)

آثار علمی و تالیفات: 12 كتاب؛ 50 مقاله انگليسي

عمادالدین منصف

رفتن به نوار ابزار