دکتر ابراهیم لبیب درنهم آبان ماه سال1266در شهرضا متولد شده در سن 20 سالگی شروع به تحصیل نموده وچون عشق زاید الوصف به تحصیل در خود یافته به سرعت پیشرفت می نماید.دکتر لبیب در مدرسه چهارباغ اصفهان اقامت ونزداستاد مرحوم مرتضی حکیم باشی به فراگیری طب مشغول می گرددبعدا برای ادامه تحصیلات رهسپار تهران ودر سال1298شمسی در رشته طب از دارالفنون به اخذ گواهینامه نائل و بین بیست نفر فارغ التحصیل آن دوره نمره اول می گردد .بعلاوه در شماره 66 روزنامه رعد مورخ رمضان سال1337 قمری که به مدیریت مرحوم سید ضیاءالدین طباطبایی در تهران انتشار می یافته به موضوع شاگرد اول شدن دکتر لبیب اشاره نموده که عین روزنامه اکنون موجود است.

دکتر لبیب اولین پزشکی بوده که به عنوان طبیب صحیه((قمشه))شهرضا تعیین واعزام می گردد.دکتر سال ها بهمین وضع در مطب و صحیه مشغول مداوای مردم بوده و طبابت او روی مردم نیکو مؤثرافتاده تا اینکه اداره صحیه(بهداری)دارای سازمان وتشکیلاتی می گرددوبازآن مرحوم به ریاست اداره صحیه منصوب ومشغول خدمت می گرددوتا سال1320خورشیدی از شغل دولتی مستعفی ومنحصرآ در مطب شخصی مداوامی نماید .دکتر لبیب مردی خیرخواه بوده ودر معالجه سعی بلیغ مبذول می داشته و افرادکم بضاعت را طبابت ملاحضه می نموده گذشته از پزشکی وی در ادبیات فارسی وعربی بهره ای داشته واشعاری نیزسروده .این طبیب حاذق در 25 آبان ماه سال1325شمسی درگذشت.

منبع :کتا ب تاریخ شهرضا- نوشته مسیح اله جمال – تاریخ چاپ1374- صفحه 245

گردآورنده:عمادالدین منصف

رفتن به نوار ابزار