روستای مسینه

 

روستا ی مسینه در دهستان منظریه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۹۲ نفر (۵۵خانوار) بوده‌است.و طبق سرشماری مرکزآمار ایران سال۱۳۹۰،جمعیت آن۱۵۸نفر(۴۹خانوار)بوده است.که این نشان دهنده مهاجرت روستاییان به شهرها است.ویکی از عوامل مهم مهاجرت روستاییان -روستای مسینه-کمبود آب وخشکسالیهای پی درپی چندسال اخیراست.

روستای مسینه در ۲۰ کیلومتری جاده شهرضا به طرف شیراز در استان اصفهان واقع شده است.

از مکان های فرهنگی تاریخی روستای مسینه می توان به اثار زیر اشاره کرد:

قنات مسینه:

مسینه قناتی است که در روستای مسینه از توابع بخش منظریه، درشهرستان شهرضا، در استان اصفهان قرار دارد.

طول این قنات ۵۰۰۰ متر است و تعداد ۱۲۰ میله چاه دارد. عمق مادرچاه این قنات، ۲۵ متر و فاصلهٔ مظهر تا محل آن ۱۰۰ متر می‌باشد. دبی این قنات ۳۰ لیتر بر ثانیه است.

 

برج های کبوترمسینه:

تصویربرج کبوترمسینه۱

تصویربرج های کبوتر روستای مسینه

تصویربرج های کبوتر روستای مسینه

تصویربرج های کبوتر روستای مسینه

قلعه روستای مسینه:

1تصاویری از قلعه ی روستای مسینه

2تصاویری از قلعه ی روستای مسینه

3تصاویری از قلعه ی روستای مسینه

4تصاویری از قلعه ی روستای مسینه

5تصاویری از قلعه ی روستای مسینه

6تصاویری از قلعه ی روستای مسینه

7تصاویری از قلعه ی روستای مسینه

8تصاویری از قلعه ی روستای مسینه

9تصاویری از قلعه ی روستای مسینه

10تصاویری از قلعه ی روستای مسینه

11تصاویری از قلعه ی روستای مسینه

14تصاویری از قلعه ی روستای مسینه

تصاویری از قلعه ی روستای مسینه