خوش آمدگویی

حب الاوطن من الایمان

می سزد گرمی کنم این ادعا                            آفرین برخاک پاک شهرضا

این زمین باید به خود پاکم کند                            وای گر خاک دگر خاکم کند

شهرمن هم شاعر دیوانه داشت                         هم الهی تالی فرزانه داشت 

شهرستان شهرضا با دارابودن قدمتی به بلندای تاریخ ایران زمین و فرهنگ غنی ومشاهیر بزرگ علمی وهنری یکی از شهرستانهای بنام کشور است.در این راستا اینجانب عماد الدین منصف باهمکاری کیوان سرایی وعزیزان فرهنگ دوست شهرضا سایت تخصصی درموردفرهنگ ,هنر ,تاریخ واماکن تاریخی و دیدنی شهرستان شهرضا را راه اندازی کردام.


به اولین سایت معرفی شهرستان شهرضا خوش آمدید .

خانه احتشامی ها در روستای هونجان

Ehteshami house in the village of Honjan

برای دریافت هرگونه تحقیق یاعکسی درمورد شهرستان شهرضا یاروستاها اطراف به ایمیل اینجانب em_monsef@yahoo.comبفرستید.

دیدگاهتان را بنویسید