منزل حاج حسن متقی

معماری منزل حاج حسن متقی به سبک معماری پهلوی ساخته شده ونزدیک یک قرن از ساخت این بنا می گذرد.در زیر تصاویر این خانه قدیمی وزیبا را می بینید:

1

2

3

4

5

6

7