همیاری

سلام خدمت دوستان گرامی،لطفا جهت استمرار کارهای تحقیقاتی وتوسعه سایت معرفی شهرستان شهرضا کمک هزینه های خود را به شماره حساب۰۲۱۵۳۸۹۸۹۵۰۰۷  نزدبانک ملی واریز نمایید.