هنرستان صنعتی شهرضا

هنرستان صنعتی شهرضا

ایجاد آموزشگاه فنی وحرفه ای به منظور آموزش بخشی از نیروی انسانی در علوم و فنون جدید، منجر به تاسیس آموزشگاه های فنی وحرفه ای در نظام آموزشی کشور گردید.در مهر ماه سال۱۳۳۶ با صحبت ریاست وقت آموزش وپرورش شهرضا، حسن معین زاده یک کلاس حرفه ای به نام سال اول دبیرستان حرفه ای با ۳۰ نفر دانش آموز در محل دبستان نمونه شهرضا با مدیریت فضل الله مطیعی ایجاد شد.این کلاس را در آغاز در دو رشته درودگری و فلزکاری فعالیت داشت. کادر آموزشگاه حرفه ای در ابتدا عبارت بودند از: ۱- فضل الله مطیعی، مدیر دبیرستان حرفه ای ۲-ولی الله علوی، ناظم ۳-غلامعلی روستایی ۴-غلامرضا توانگر ۵-هوشنگ قندی.

کارمندان ومحصلین دبستان نمونه و دبیرستان حرفه ای

هنرستان صنعتی- سایت معرفی شهرستان شهرضا

در آغاز به کاردبیرستان حرفه ای، مقادیری لوازم و وسایل حرفه ای و آلات و ادوات فنی از هنرستان صنعتی اصفهان جذب گردید. آموزشگاه حرفه ای شهرضا با فعالیت هیأت مدیره و مسئولین آموزش و پرورش و مردم تکمیل و ساختمان کارگاه فنی آن نسبتا مجهز شد. در ۱۵ شهریور ماه ۱۳۳۷ هیأت دولت وقت برای بزدید مؤسسات به شهرضا آمدند. نمایشگاه کار های دستی و تولیدات کارگاهی و مؤسسه ی آموزشگاه حر فه ای شهرضا ،توسط اقبال( نخست وزیر) و دکتر مهران(وزیرآموزش و پرورش وقت) افتتاح گردید.در این زمان دبستان نمونه مجزا و به محل دیگری انتقال داده شد و آموزشگاه حرفه ای با بودجه ای مستقل و تکمیل کادر فنی و آموزشی آن زمان از اول مهر ماه سال۱۳۳۷ رسما شروع به فعالیت نمود.

در سال ۱۳۳۷ دو کامیون ماشین آلات آموزشگاه حر فه ای مربوط به رشت، اشتباها به شهرضا رسید.این سبب تجهیز آموزشگاه گردید. با پیگیری فضل االه مطیعی، در آذر ماه سال ۱۳۴۱، آموزشگاه حرفه ای به هنرستان صنعتی تبدیل شد. و مهندس احمدی ریاست هنرستان را عهده دار گردید. پس از مهندس احمدی، مهندس زهدی و مهندس نیازی رئیس هنرستان شدند.

منبع:کتاب صد فصل رویش-صفحه ۳۴