هنرستان کشاورزی حکیم ناصح قمشه ای

هنرستان کشاورزی ناصح قمشه ای

هنرستان کشاورزی حکیم ناصح قمشه ای ۱۳۷۶ تاسیس شد. و از آن زمان تا کنون به پرورش هنر جویان رشته های مختلف کشاورزی پرداخته است.هنرستان کشاورزی ناصح دارای سه بخش آموزشی-کارگاهی-شبانه روزی می باشد.

هنرستان کشاورزی ناصح قمشه ای

هنرستان کشاورزی ناصح قمشه ای-۱

در بخش آموزشی واقع در میدان امام ساختمان آموزشی واقع است که دارای ۱۳کلاس آموزشی،آزمایشگاه،انبار مرکزی می باشد.

بخش کارگاهی واقع در کمربندی شهرضا مجاورت ایستگاه راه آهن قرار دارد که به نام مزرعه آموزشی موسوم است.کارگاه میکانیک وکارگاه جوشکاری ومزرعه آموزشی وگلخانه آموزشی در این قسمت فعالیت فعالیت آموزشی هنرجویان انجام می شود.

هنرستان کشاورزی ناصح قمشه ای-2

هنرستان کشاورزی ناصح قمشه ای-۲

بخش شبانه روزی شامل خوابگاه مرکزی با ظرفیت ۲۰ نفر،آشپزخانه،سلف سرویس جهت دانش آموزان روستایی که امکان ایاب و ذهاب ندارند پیش بینی شده است.

این هنرستان دارای ۲ شاخه فنی وحرفه ای در رشته ماشین های کشاورزی و امورباغی و شاخه کار رو دانش در رشته گلخانه ای می باشد.

 هنرستان کشاورزی ناصح قمشه ای-3

هنرستان کشاورزی ناصح قمشه ای-۳

تعدادهنرجویان در هر دو شاخه ۱۷۵ نفر می باشد.هنرجویان بر اساس سرفصل های دروس مهارتی و تخصصی در کلاس های عملی را در مزرعه آموزش حاضر می شوند و آموزش های علمی تخصصی را در زمینه مختلف کشاورزی آموزش می بینند.

عمادالدین منصف