ورزش در مدارس شهرضا

متن زیر از دوست خوبم آقای احمدرضا کیانی در توضیح عکس: ورزش در مدارس
آقای تیموریان سمت راست و آقای تاکی سمت چپ .
هر دو نفر دبیر ورزش دبیرستان های شهرضا بودند .
نکته جالب این بود که در دهه چهل و اوایل دهه پنجاه در شهرضا تعداد پنج الی شش دبیر ورزش فعال بودند که داوری همه مسابقات ورزشی اعم از آموزشگاه ها و تیم ها و دسته های ورزشی آزاد بر عهده آنان بود .
آقای تاکی و رجایی در والیبال و بسکتبال تخصص داشتند ولی در فوتبال و کشتی و وزنه برداری هم داوری می کردند .
آقایان سعایی و تیموریان متخصص فوتبال بودند .
فوتبالیست های قدیمی شهرضا به خاطر دارند که آقای سعایی هرگاه برای یک طرف پنالتی میگرفت بلا شک برای طرف دیگر هم حتما یک پنالتی می گرفت .
آقای شیدایی و تاکی در دو و میدانی هم متخصص بودند .
در قدیم شهرضا یک سالن ورزشی کشتی و بدن سازی در خیابان ۱۲ فروردین فعلی پشت دبیرستان سپهر داشت که بسیار پر رونق بود و همیشه مسابقات کشتی در آن سالن محقر برگزار میشد .
کشتی گیران به نام شهرضا در آن دوران :
سیدعلی بازیاری ؛ امیر ابادری ؛ بیژن دانش ؛ بهروز دانش ؛ سیروس (علی ) کیانی ؛ فلاردی ؛ اکبر مرادی و . . . بودند .
یادش بخیر متولی سالن کشتی مرحوم سید مرتضی میرنیام از کارمندان تربیت بدنی بود که بعضی وقت ها در زورخانه هم مرشدی می کرد .
رییس تربیت بدنی شهرضا در قبل از انقلاب شخصی به نام بزرگزاد بود که مدیر مقتدری بود و ورزشکاران از وی حساب میبردند.