ششمین سال تاسیس سایت معرفی شهرستان شهرضا

ششمی سالگرد تاسیس سایت معرفی شهرستان شهرضا بر تمام دوستداران میراث فرهنگی وصنایع دستی وفرهنگ دوستان شهرستان شهرضامبارک باد.ازوبلاگ تا وب سایت.

در همین حسرت که یک شب راکنارت، مانده ام

در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام

کوچه اما انتهایش بی کسی بن بست اوست

کوچه ای از بی کسی را بیقرارت مانده ام

مثل دردی مبهم از بیدار بودن خسته ام

در بلنداهای یلدا خسته، زارت مانده ام

در همان یلدا مرا تا صبح،دل زد فال عشق

فال آمد خسته ای از این که یارت مانده ام

فــــــــال تا آمد مرا گفتی که دیگر،مرده دل

وز همان جا تا به امشب، داغدارت مانده ام

خوب می دانم قماری بیش این دنیا نـبود

من ولی در حسرت بُردی،خمارت مانده ام

سرد می آید به چشم مست من چشمت و باز

از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام./

انشااله خدا توفیق دهد که بتوانم یکی از خدمتگذاران درعرصه معرفی فرهنگ,هنر,میراث فرهنگی شهرستان شهرضا باشم.

رفتن به نوار ابزار