کارمندان و دانش آموزان کلاس ششم دبستان دولتی معین زاده خرداد ماه ۱۳۳۵

کارمندان و دانش آموزان کلاس ششم دبستان دولتی معین زاده خرداد ماه 1335
کارمندان و دانش آموزان کلاس ششم دبستان دولتی معین زاده خرداد ماه 1335

کارمندان و دانش آموزان کلاس ششم دبستان دولتی معین زاده خرداد ماه ۱۳۳۵

مطالب  تکمیلی در مورد مدرسه معین زاده:

ارسالی توسط آقای احمدرضا کیانی

این مدرسه که اولین مدرسه ساخته شده بر اساس معماری مخصوص ساختمان های آموزشی می باشد در اواخر دهه بیست و اوایل دهه سی شمسی ساخته شده است و چون در آن زمان رییس آموزش و پرورش شهرضا آقای معین زاده بودند نام وی را بر این مدرسه نهاده اند . فرهنگیان قدیمی شهرضا همواره با نام نیک از آقای معین زاده یاد می کنند و وی نزد مردم محبوبیت داشته است .

اما سرنوشت مدرسه :

این مدرسه که حیاط بسیار زیبایی داشت و دور تا دور حیاط را شمشاد کاشته بودند و درختان کاج بلندی در باغچه زیبای آن وجود داشت تا سال ۱۳۵۰ مدرسه ابتدایی بود و بعد از آن به مدرسه راهنمایی تبدیل شد .

این مدرسه تا اواسط دهه هشتاد فعال بود اما نزدیک یک دهه هست که از آن استفاده نمی شود و حالت متروکه دارد .

محل این مدرسه در خیابان اردیبهشت کوچه شهید شهری (در گذشته به کوچه معین زاده مشهور بوده ) در همسایگی منزل استاد مصطفی مجرد واقع است و نیازمند توجه خاص مسئولین می باشد.