کاروانسراهای داخل بازاربزرگ شهرضا

 

در ايام قديم گه تجارت بين شهرستانهاي دور باشهرضا زياد بوده به صورت كارواني با هها شتر بار ودهها نفر اسب سوار وارد بازار مي شدند در كاروانسراها اتراق مي كردند.وهر كس حجره اي را درداخل كاروانسرا برمي گزيد وكالاهايي كه خودتهيه كردبودند را دربازار مي فروختند وكالاهاي مايحتاج را تهيه مي كرداند.یکی ازاین کاروانسراها ,کاروانسرای متقی است ؛که درزیر چندعکس ازنماهای مختلف  این کاروانسرا گرفته شده:

نمایی از کاروانسرای متقی

                    نمای یکی ازحجره های کاروانسرای متقی

         نمای کاروانسرای چهارسوق

    نمای کاروانسرای چهارسوق

    نمای کاروانسرای چهارسوق

    نمای کاروانسرای چهارسوق

    نمای کاروانسرای شاهمنصوری

    نمای کاروانسرای شاهمنصوری