استاد محمد باقر سهیلی

به نام خالق زیبایی ها آقای حاج محمدباقر سهیلی به سال1337در شهرضا به دنیا آمدم در سن هفت سالگیدرکارگاه پدرم به طورپاره وقت مشغول کار شدم.به طور رسمی در سن پانزده سالگی وارد کار سفالگری شدم. در سال 1344مرحوم پدرم استادیحیی سهیلی سفالگری سنتی ازاستادکاران چرخ کاربنام در شهرضا  همزمان با تاسیس سازمان صنایع دستی همکاری خود رابا سازمان شروع […]

ادامه مطلب

سفال و سرامیک شهرضا

مقدمه: سفال وسرامیک,زبان نمادین فرهنگ موقعیت هنرفرهنگ یک جامعه,همیشه فرازونشیب هایی را پشت سرگذاشته است وآن چه پایدار مانده,در شکل گیری فرهنگ موثر واقع شده به گونه ای که شناخت پیشینه تاریخی یک جامعه بدون دریافت وکشف هنرآ ن,ناقص است. درپژوهش های فرهنگی ,اصلاح((فرهنگ مردمی))دومعنای متفاوت دارد؛یک معنای تاریخی است واین نوع فرهنگ را در میراث نسل های قبل معرفی […]

ادامه مطلب

تنورگلی

آقای علی اکبر دهقان فرزند اسداله در سال1338در شهرضا متولدشد.از 7سالگی نزد پدر وپدربزرگ حرفه سفالگری راآموخت.ابتدا درکارگاه چرخکاری مشغول شد.و در این کارگاه انواع سازه های سفالی مثل: قدح,کاسه,بلونی,…تولید می کردندتا اینکه به علت هایی ازاویل انقلاب تولید اجناس چرخکاری را رها کرده وبه تولید تنور گلی روی آوردند.ودر حرفه سفالگری در رشته تنورگلی مشغول شدند.در سال های اول […]

ادامه مطلب

سرامیک فیروزه ای شهرضا

مقدمه: سفال شهرضا سابقه ای 700 ساله دارد.تولید سفال در منطقه شهرضا بر روی خاک رس و خاک سفید پخت(گل سنگ) انجام می شود.در قدیم کار با گل رس را سفالگری (که قطعات بدون لعاب می باشند)و کار با خاک سفید را کاشی پزی (قطعات لعابدار می باشند) می گفته اند. گل رس از معادن اطراف شهرضا تهیه شده و […]

ادامه مطلب
1 2