مسگران شهرضا

با زارچه مسگران شهرضا تقریبا 120سال پیش ساخته شده مشترکی 4 صاحب است.که معماری آن به سبک بازار قیصریه اصفهان است و دارای 3 در ورودی است. صنعتگرحاج خلیل زمانی یکی از استاد کاران مسگر شهرستان شهرضا آقای حاج خلیل زمانی متولد 1326که از سن 13سالگی شروع به حرفه اموزی این صنعت نزد استادکاران آن زمان پرداخته واز سال1348 به […]

ادامه مطلب

سفیدگری مس

منظور از سفيدگري، سفيد كردن ظروف مسي با قلع مي‌باشد، كه بعد از خريد و قبل از استفاده و يا هر دو سال يک بار، آن را سفيد مي‌كنند، بنابر اين مصرف كننده بعد از اينكه مس را از مسگر خريد آن را تحويل سفيدگر مي‌دهد تا آن را سفيد كند يا هر دو سال ظروف به مرور زمان سفيدي […]

ادامه مطلب

مسگری ازصنایع دستی کهن ایران

مسگری یکی از بهترین صنایع دستی کهن ایران است. اشیا و ظروف مسی دست ساز از زمانهای دور در موزه ها قابل مشاهده هستند. از جمله مراکز عمده این هنر شهرهای کاشان،شهرضا, اصفهان، کرمان و شیراز می باشد. در آن دوران ابتدا استاد کار گدازنده شمش و قطعات مس را به ورق مس تبدیل میک رد. برای این منظور وی […]

ادامه مطلب
1 2 3