منزل علیان

منزل علیان در روستای امین آباد شهرستان شهرضا قرین به دویست سال قدمت دارد. این خانه قدیمی از لحاظ معماری قابل بررسی است.امید به این که این خانه قدیمی نیز به ثبت ملی برسد و مرمت گرددوبه عنوان موزه مردم شناسی روستای امین آباد شهرستان شهرضا واقع شود. نوشته:عمادالدین منصف

ادامه مطلب

خانه ایرج اسفرجانی

خانه ایرج اسفرجانی مربوط به اواخر دوره قاجارواوایل دوره پهلوی است و در شهرستان شهرضا، بخش مرکزی، دهستان اسفرجان، روستای اسفرجان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۶ باشماره ی ثبت ۲۰۰۰۹ به‌عنوان یکی از آثارملی ایران به ثبت رسیده است. نوشته:عمادالدین منصف

ادامه مطلب

حمام بازار

حمام بازار شهرضا مربوط به اوایل  قاجاراست و در  بازاربزرگ، بین راسته بازار مرکزی وخیابان باغملی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۲ باشماره ثبت ۱۰۲۴۳ به‌عنوان یکی از آثارملی ایران به ثبت رسیده است.وهمکنون تغییرکار بری شده وبه عنوان زورخانه مورد استفاده ورزشکاران باستانی کار قرار دارد.

ادامه مطلب
1 2