محصولات کشاورزی قمشه به بیان سیاحان:

بعضی ازمورخین وجهانگردان در سفرنامه های خود درباره محصولات کشاورزی قمشه,مطالب ذیل را بیان کرده اند. حمدالله مستوفی سال۷۴۰هجری قمری نوشته:((حاصلش غله ومیوه وانگوربود.)) نظرفیگوئروا درسال۱۲۰۶هجری قمری مطابق با۱۶۴۹میلادی چنین نوشته است:((همه دشت های مجاورشهرحتی چندفرسنگ پس ازآن زمین زراعی وزیرکشت گندوم وجوبود.خاک این ناحیه اگرچه چرب وبرای شخم زدن نامساعد بودحاصلخیز می نمود.)) گملی کارری سال۱۱۰۶هجری قمری مطابق با۱۶۹۴میلادی […]

ادامه مطلب

هنرمند ارجمندکوروش دانایی

کوروش دانایی درسال۱۳۵۴ در شهرشهرضامتولد شد.او با شوق هنری که داشت به سمت موسیقی رفت . نوازنده تنبک و آهنگساز  شروع فعالیت هنری از سال ۱۳۶۶ کارشناس موسیقی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناس ارشد نوازندگی تار از دانشکده موسیقی دانشگاه هنر اجـــرای کنسرت های مختلف داخلی وخارجی با گروه های پرنیان– سرایان– هورآوا و با ارکستر زهی اورلئان […]

ادامه مطلب

توصیف جغرافیای تاریخی قمشه درنوشته های سیاحان :

حمدالله مستوفی درسال۷۴۰هجری قمری دراین باره نوشته است:((…واز اصفهان تا دیگر ولایات عجم مسافت برین موجبست: قومشه فارسی: (سرحدفارس)چهارده فرسنگ))ودر ادامه نوشته است که((قمشه,درماقبل آن رااز ملک عراق شمرده اند و سرحد عراق وفارس است وقولنجان قلعه گلین است وچند موضع توابع دارد واز اعمال قومشه است.)) وهمچنین حاج زین العابدین شبروانی به سال۱۲۴۸هجری قمری بیان کرده است که قمشه: […]

ادامه مطلب
1 2 3 4