هنرمندارجمندعبدالعلی نصیری (هنر روبه فراموشی)

آقای عبدالعلی نصیری فرزند محمدعلی درسال۱۳۳۸درشهرضامتولدشد.اوتا اول راهنمایی درس خواندوبعد وارد بازارکارشد.ازسال۱۳۵۲ نزد مرحوم حاج ولی اله استادپور شروع به شاگردی کرد.اوتمام مراحل تولید فرش دستباف را نزد مرحوم حاج ولی اله استاد پور آموخت.به علت علاقه ی که به نقشه فرش پیداکرد.شب ها هنگام رهایی از کار درمنزل به سرفراقت مشغول تمرین کشیدن نقشه فرش می شد.او ۸ سال […]

ادامه مطلب

شهرستان شهرضا-پتانسیل های جذب توریست

  موقعیت و جغرافیای شهرستان شهرضا این مقاله را در شهریورماه سال نود نگاشته ام. شهرستان شهرضا در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده است . شهرستان شهرضابا مساحتی حدود۳۹۸۴ کیلومترمربع  بین ۵۱ درجه و ۲۳ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی و ۳۱درجه و۲۴دقیقه تا ۳۲ درجه و ۲۴ دقیقه عرض شمالی و با شهرستان […]

ادامه مطلب