حمام های قدیمی

حمام بازار

حمام بازار شهرضا مربوط به اوایل  قاجاراست و در  بازاربزرگ، بین راسته بازار مرکزی وخیابان باغملی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۲ باشماره ثبت ۱۰۲۴۳ به‌عنوان یکی از آثارملی ایران به ثبت رسیده است.وهمکنون تغییرکار بری

حمام های قدیمی

کاشيهاي معرق ، هفت رنگ و کاشيهاي خشتي ، با تصوير انساني از زيباييهاي از ويژگي حمامها مي باشد. از ديگر نکات