خانه های قدیمی شهرستان شهرضا

منزل آزادی پور واقع دربازار

منازل قدیمی در هرشهرودیاری نشانه ای از آن دوره بنا ی ساخت,مهارت معمار,وذوق هنری افرادی است که ساخت بنا مشارکت دارند.درشهرستان شهرضا ودر خود شهرشهرضا کم از این بناها نیست.اگر یکی ازاین صاحبان منازل قدیمی که به ثبت تاریخی رسیده

منزل حاج حسن متقی

معماری منزل حاج حسن متقی به سبک معماری پهلوی ساخته شده ونزدیک یک قرن از ساخت این بنا می گذرد.در زیر تصاویر این خانه قدیمی وزیبا را می بینید: 1 2 3 4 5 6 7

منزل علیان

منزل علیان در روستای امین آباد شهرستان شهرضا قرین به صد سال قدمت دارد. این خانه قدیمی از لحاظ معماری قابل بررسی است.امید به این که این خانه قدیمی نیز به ثبت ملی برسد و مرمت گرددوبه عنوان موزه مردم

خانه ایرج اسفرجانی

خانه ایرج اسفرجانی مربوط به اواخر دوره قاجارواوایل دوره پهلوی است و در شهرستان شهرضا، بخش مرکزی، دهستان اسفرجان، روستای اسفرجان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۶ باشماره ی ثبت ۲۰۰۰۹ به‌عنوان یکی از آثارملی ایران