میراث ماندگار

پاکنده

پاکنده: پاکنده جایی بوده که آب قنات وقبل ازآفتابی شدن وروان شدن شدن درجوی چون آب زیرزمین بوده دارای آبی گرم ومکانی مناسب جهت شستن لباس وظروف بوده وزنان این چنین ازآن استفاده می نموده اند. منبع:کتاب تاریخ شهرضاصفحه ۵۸۲

غار شاه قنداب

یکی از غارهای منحصر به فرد ایران غار شاه قنداب می‌باشد که در فاصله پنجاه و هفت کیلومتری جنوب شرق شهرستان شهرضا و سی و پنج کیلومتری غرب رامشه قرار گرفته است. این غار در کوه شاه‌قنداب و در ارتفاع

کوه دامزاد و میراثهایش

کوه دامزاد درشرق شهرشهرضا واقع است که طول آن از شمال به جنوب 30کیلومتر واز مشرق به مغرب 25کیلوتر می باشد.وحدود1850متر از سطح دریا ارتفاع دارد.این کوه همکنون دارای سه چشمه به نام های: چشمه لوی(دائمی) – چشمه سیب(دائمی) -چشمه