کارخانه نوین

کارخانه نوین

ثبت ملی کارخانه نوین: کارخانه نوین شهرضا مربوط به دوره پهلوی اول است و در شهرضا، میدان شهدا، خیابان شهید بهشتی بطرف میدان حر واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ باشمارهٔ ثبت ۶۵۳۹ به‌عنوان یکی از آثارملی ایرانبه ثبت رسیده