کشف ردپای ۲۱۰ میلیون ساله دایناسور در شهرضا

این رد پا که دارای ابعادی نسبتاً کوچک است برای نخستین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ توسط منصور جاوری و محمدرفیع بهرامی، دو تن از دانشجویان رشته معدن در شرق شهرستان شهرضا کشف شد. وی افزود: یافتن و مطالعه ردپای مهره داران به دو دلیل در بررسی های اثر شناسی اهمیت دارد . اولین دلیل در ارتباط با این […]

ادامه مطلب

معماری دوران پهلوی اول

منظور از این گونه معماری آن است که معماران عمدتاً در بخش هایی از ساختمان به خصوص درنماسازی یا تزیینات از عناصر و جزییات معماری ایران باستان استفاده میکردند، اما درون ساختمان خود را بر اساس نیاز های جدید طراحی می کردند. ازشاخص‌ترین نمونه های این گونه معماری در تهران ، ساختمان کاخ شهربانی را می توان اشاره کرد. سرستون های […]

ادامه مطلب
1 3 4 5