شهرستان شهرضا

کودتای ۲۸مردادماه۱۳۳۲

جنایت کودتای۲۸مرادسال۱۳۳۲هیچ وقت از اذهان مردم فراموش نمی شود.داغ این جنایت برجگرمام وطن همیشه ماندگاراست.این واقعه تلخی بود که درتاریخ معاصرما افتاد. درمورد نخست وزیر دکترمحمد مصدق که درکودتای۲۸ مرداد سال۱۳۳۲ خلع ید شد چند نکته لازم است بیان شود:

جغد شاخ دار

جغد شاخدار(جغد گوش دراز) اندازه: ۳۶ سانتی متر مشخصات:      پرنده ای است از شکارچیان شب با اندازه ای متوسط که دارای سری بزرگ و چشم هایی درشت می باشد. گوش پرهای خیلی بلند و مشخصی دارد و معمولاً آن

روستای زیارتگا ه

درده کیلومتری جنوبشهرضاروستائی وجودداردبه نام روستای زیارتگاه که دوامامزاده به نام های محمدوابراهیم فرزندان امام موسی کاظم درآن به خاکسپرده شده اند . امامزاده روستای زیارتگاه گنبدامامزادگان متعلق به عهدسلجوقی است وبه طرزجالبی بناگردیده،قسمت پایه به شکل دایره است ودرروی

روستای مسینه

  روستا ی مسینه در دهستان منظریه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۹۲ نفر (۵۵خانوار) بوده‌است.و طبق سرشماری مرکزآمار ایران سال۱۳۹۰،جمعیت آن۱۵۸نفر(۴۹خانوار)بوده است.که این نشان دهنده مهاجرت روستاییان به شهرها است.ویکی از