روستاهای شهرستان شهرضا

روستای زیارتگا ه

درده کیلومتری جنوبشهرضاروستائی وجودداردبه نام روستای زیارتگاه که دوامامزاده به نام های محمدوابراهیم فرزندان امام موسی کاظم درآن به خاکسپرده شده اند . امامزاده روستای زیارتگاه گنبدامامزادگان متعلق به عهدسلجوقی است وبه طرزجالبی بناگردیده،قسمت پایه به شکل دایره است ودرروی

روستای مسینه

  روستا ی مسینه در دهستان منظریه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۹۲ نفر (۵۵خانوار) بوده‌است.و طبق سرشماری مرکزآمار ایران سال۱۳۹۰،جمعیت آن۱۵۸نفر(۴۹خانوار)بوده است.که این نشان دهنده مهاجرت روستاییان به شهرها است.ویکی از

روستای مقصودبیک

موقعیت مکانی:   مقصودبیک نام روستایی است در ۲۴ کیلومتری جنوب شهرضا بر سر راه آباده که ازشمال به روستای وشاره از غرب به روستای باغسرخ از جنوب به روستای میر آباد واز شرق به مزرعه مغرفه محدود شده. موقعیت

روستای وشاره

روستای وشاره تا شهرشهرضا ۲۰ کیلومترفاصله دارد. منبع:وبلاگ کاریزهای جنوب شهرضا مشخصات جغرافیایی کوه ها : در قسمت غربی روستا کوههای مَقرِفِه و آب توت وجود دارد. چشمه ها : در کنار کوههای شرقی (مقرفه) دو چشمه کوچک آب توت