زمين گردشگري شهرستان شهرضا

کشف ردپای ۲۱۰ میلیون ساله دایناسور در شهرضا

این رد پا که دارای ابعادی نسبتاً کوچک است برای نخستین بار در اردیبهشت ماه سال 1390 توسط منصور جاوری و محمدرفیع بهرامی، دو تن از دانشجویان رشته معدن در شرق شهرستان شهرضا کشف شد. وی افزود: یافتن و مطالعه

زمين گردشگري شهرستان شهرضا

مقدمه ژئوتوریسم  ژئوتوریسم گردشگرى آگاهانه و مسئولیت در طبیعت با هدف تماشا و شناخت پدیده ها وفرآیندهاى زمین شناختى و آموختن نحوه شکل گیرى وسیل تکامل آنهاست. زمین‌گردشگری یا ژئوتوریسم (به انگلیسی: Geotourism)‏ از دو بخش ژئو و توریسم تشکیل