سابقه تاریخی شهرستان شهرضا

شهرضا ومحلات قدیمی

محلات قدیمی قمشه : محله حصورآباد:این محله هسته ی اولیه شهر درزمان آل مظفر بود.شاید شارستان و مرکز حکومت والی خاندان آل مظفر بوده که ازآثار باستانی این محله قبر شاه بویه است که مربوط به شاهزادگان آل مظفر می

قمشه در کتاب سقوط اصفهان

گزارشهای پطرس دی سرکیس گیلانتر درباره حمله افغانان و محاصره اصفهان در سال ۱۱۳۵ هجری قمری و آثار آن در شمال ایران ترجمه دکتر کارو مینا سیان از اصل ارمنی به انگلیسی با حواشی و تعلیقات دکتر لارنس لکهارت ترجمه

قمشه ورضاخان:

این تصویر  مربوط به دوره ی سلطنت شاه سلیمان صفوی (۱۰۷۷- ۱۱۰۶هـ ) (۱۶۶۷-۱۶۵۹م) می باشد که توسط ژان شاردن جواهر فروش فرانسوی تهیه گردیده است . درسال۱۱۱۲۹۹هجری شمسی سلطان احمدشاه قاجار درحالی که سردار سپه رضاخان میرپنج,اورا همراهی می

تاریخچه روزنامه و روزنامه نگاری در شهرضا

نوشته:استادمصطفی مجرد از انتشار اولين روزنامه در شهرضا بيش از نيم قرن مي گذرد. در دوران دكتر مصدق كه انتشار جرايد در ايران نضج گرفت در شهرضا هم چند نشريه مجوز انتشار يافتند. در زير به معرفي اين نشريات، مسئولان