شهر ستان شهرضادرسفرنامه ها

شهرضادرسفرنامه ی فرصت الدوله شیرازی

از مقصود بیک به قمشه باید برویم در این راه بی حال بودیم به کجاوه افتاده با حال تب دار تا به قمشه رسیدیم این جا شهری است دور آن قلعه مفصلی دارد از گل و و خشت ولی بسیار

شهرضا در نادر نامه

شاه صفوی (شاه طهماسب دوم پسر شاه سلطان حسین) برای تجهیز قوا از اصفهان به قزوین عزیمت نمود در چنین موقع حساس و سختی همگی امراء و امنای دولت با فتحعلیخان وزیر اعظم که مردی مدبر و کاردان بود از

قمشه درگذرتاریخ به بیان سیاحان

تا ورنيه درسال1075 ه ق 1664 م . قمشه را اين چنين توصيف کرده است: ((روز بيست و ششم (فوريه 1664 م.) سه ساعت بعد از نصف شب به صحرای خشکی داخل شديم و از آنجا طی طريق نموده تا

محصولات کشاورزی قمشه به بیان سیاحان:

بعضی ازمورخین وجهانگردان در سفرنامه های خود درباره محصولات کشاورزی قمشه,مطالب ذیل را بیان کرده اند. حمدالله مستوفی سال740هجری قمری نوشته:((حاصلش غله ومیوه وانگوربود.)) نظرفیگوئروا درسال1206هجری قمری مطابق با1649میلادی چنین نوشته است:((همه دشت های مجاورشهرحتی چندفرسنگ پس ازآن زمین زراعی