مقالات

کودتای ۲۸مردادماه۱۳۳۲

جنایت کودتای۲۸مرادسال۱۳۳۲هیچ وقت از اذهان مردم فراموش نمی شود.داغ این جنایت برجگرمام وطن همیشه ماندگاراست.این واقعه تلخی بود که درتاریخ معاصرما افتاد. درمورد نخست وزیر دکترمحمد مصدق که درکودتای۲۸ مرداد سال۱۳۳۲ خلع ید شد چند نکته لازم است بیان شود:

برج های سن بندی

مقدمه: حشره سن گندم این گونه سن گندم می باشد که کاسه پشتک نامیده می شود. این سن از زمان قبل از نادرشاه در ایران وجود داشته است ولیکن اولین گزارش کتبی آن در سال ۱۳۰۶ بوده است. مهمترین مناطق

شهرستان شهرضا-پتانسیل های جذب توریست

  موقعیت و جغرافیای شهرستان شهرضا این مقاله را در شهریورماه سال نود نگاشته ام. شهرستان شهرضا در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده است . شهرستان شهرضابا مساحتی حدود۳۹۸۴ کیلومترمربع  بین ۵۱ درجه و ۲۳ دقیقه تا ۵۲

نخستین قانون اساسی ایران امضا شد

تاریخ ایرانی: نخستین قانون اساسی ایران در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی به امضای مظفرالدین‌ شاه رسید. بدین ترتیب حکومت ایران که تا آن روز ماهیتی مبتنی بر سلطنت داشت، به مشروطه سلطنتی تغییر شکل داد. در اواخر دوران مظفرالدین ‌شاه