در این دسته همه عزیزان می توانند با مدیر سایت در ارتباط ومطالب وعکس وفیلم های خود در مورد شهرستان شهرضا با مدیریت به اشتراک بگذارند

ارتباط با مدیریت سایت

ارتباط با مدیریت سایت
از دوستان وعزیزانی که تمایل دارند در مورد فرهنگ یا تاریخ و مطالب مربوطه نوشته ها و یا فیلم وعکس برای سایت ارسال کنند.لطفا از طریق ایمیل به آدرس: em_monsef@yahoo.com ار سال کنید. با تشکر فرا وان عمادالدین منصف مدیر سایت معرفی شهرستان شهرضا

ادامه مطلب