مطالبی درمورد جاذبه های زمين گردشگري شهرستان شهرضا

زمین گردشگری شهرستان شهرضا

مقدمه ژئوتوریسم : گردشگرى آگاهانه  در طبیعت با هدف تماشا و شناخت پدیده ها وفرآیندهاى زمین شناختى و آموختن نحوه شکل گیرى وسیل تکامل آنهاست. زمین‌گردشگری یا ژئوتوریسم (به انگلیسی: Geotourism)‏ از دو بخش ژئو و توریسم تشکیل شده‌است بخش ژئو جاذبه‌های زمین شناسی، ژئومورفولوژی و میراث معدن‌کاری را شامل می‌شود و بخش توریسم آن به عنوان موضوعی چند رشته‌ای، […]

ادامه مطلب

کشف ردپای ۲۱۰ میلیون ساله دایناسور در شهرضا

این رد پا که دارای ابعادی نسبتاً کوچک است برای نخستین بار در اردیبهشت ماه سال 1390 توسط منصور جاوری و محمدرفیع بهرامی، دو تن از دانشجویان رشته معدن در شرق شهرستان شهرضا کشف شد. وی افزود: یافتن و مطالعه ردپای مهره داران به دو دلیل در بررسی های اثر شناسی اهمیت دارد . اولین دلیل در ارتباط با این […]

ادامه مطلب