هیئات مذهبی

آیین عزاداری چهل ویک منبری

اسرای کربلا که مسیر کربلا تا شام را در ۴۰ منزل طی کردند، ۴۰ منبر را گذراندند،ویک منبرکه اضافه شده خود کربلاهست؛ که آیین عزاداری چهل ویک منبری مشهوراست. که بعضی با پای پیاده و در ۴۱مسجد و اماکن مذهبی

هیئت سینه زن شهرضا

هیئت سینه زن حدود هفتصد سال سابقه دارد واولین هیئت شهرضا هست. این هیئت را هفت بیرق قدیمی دارد دلیل آن وجود هفت محله قدیمی در شهرضا بوده است ....

هیئت سنگ زن(بنی اسد)شهرستان شهرضا

قدمت این هیات و شیوه عزاداری آنها به حدود ۵۰۰ سال گذشته برمی گردد و از حال و هوای خاصی برخوردار است .عزاداران در هیات سنگ زن شهرضا به دوگروه شامل سنگ زن و دم بگیران تقسیم می شوند.گروه سنگ

هیئت سقا

هیئت سقا با سابقه شیصد سال نیز جزء نخستین هیئتهای مذهبی شهرستان می‌باشد که به دست غلامرضا دهقان‌زاد راه اندازی شده و ....