دراین دسته مطالب مربوط به سابقه تاریخی شهرستان شهرضاوبه بررسی نوشته های سیاحان درمورد شهرستان شهرضا پرداخته می شود..

شهرضا ومحلات قدیمی

چکیده کوی (محله) در کالبد معماری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ـ اداری شهر در ایران، اهمیت بسیاری دارد. محله‌ها بر پایه هر کدام از عوامل فوق، شهرت و اعتبار می‌یابند و از همین منظر هویت محله‌ای پیدا می‌کنند. در منابع تاریخی، از آن میان تاریخ ‌نوشته‌های محلی و جغرافیایی، آگاهی‌های بسیاری درباره محلاتِ شهرهای گوناگون و وضعیت زندگی در […]

ادامه مطلب

معماری شهر قمشه«شهرضا»از دیدگاه سیاحان:

تاورنیه سال ۱۶۶۴میلادی در سفرنامه خودنوشته است قمشه((کاروانسراهای متعدد دارد.به نسبت اینکه همه ازخاک وخشت بنا شده خوب وقشنگ هستند.این شهر مرکب ازیک سلسله دهات است که متصل به یک دیگر واقع شده ونیم لیومسافت را به طول اشغال کرده اند.)) جملی کارری ۱۶۹۴میلادی نوشته: ((این شهر درجلگه ای قرار گرفته,خانه های آن گلی است)) اوژن فلاندن ۱۸۳۸میلادی این است […]

ادامه مطلب

قبر فتحعلی خان افشار ارومی مدفون در امامزاده شاهرضای شهرضا

در تاریخ زندیه مذکور است که فتحعلیخان افشار بدست کریمخان مقتول در شاهرضای ولایت «قمشه» همانجائیکه اسکندر خان مدفون است بخاک سپرده شده .فتحعلی خان افشار اصلاً از ایل افشاریه است که در موقع قیام نادر شاه افشار به اردوی وی پیوست .فتحعلی خان افشار و کریم خان زند هر دو از سرداران نامی و با وفای نادر شاه بودند […]

ادامه مطلب

جانشینان کریم خان زند و تصرف قمشه(شهرضا) بدست جعفر خان زند

جعفر خان مصمم شد پسر عموی خود اسماعیل را که در کوههای بختیاری قوائی تهیه دیده بود مجبور به اطاعت نماید اسماعیل شکست خورد اما ، مجددا قوائی تازه نفس دیگری تدارک دید و جعفر را فراری ساخت او نیز پایدار نماند و بزودی معدوم گردید در حالیکه زندیه با هم در جنگ بودند و یکدیگر را تلف می کردند […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 9