دراین دسته مطالب مربوط به سابقه تاریخی شهرستان شهرضاوبه بررسی نوشته های سیاحان درمورد شهرستان شهرضا پرداخته می شود..

گذری بر مطبوعات شهرضا

کی از مهمترین ابزارهای شناخت مسائل جاری و شرایط حاکم بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای مطبوعات می باشد. بررسی و تبین جنبش های فکری و تحولات اجتماعی، سیاسی جوامع بدون بررسی متون مطبوعات و مددگرفتن از آنها میسر نمی باشد. بدین سان برای شناخت اوضاع یک جامعه و بررسی دقیق رخدادهای تاریخی، اجتماعی، توجه به روزنامه […]

ادامه مطلب

شهرضادرسفرنامه ی فرصت الدوله شیرازی

از مقصود بیک به قمشه باید برویم در این راه بی حال بودیم به کجاوه افتاده با حال تب دار تا به قمشه رسیدیم این جا شهری است دور آن قلعه مفصلی دارد از گل و و خشت ولی بسیار عمارات منهد مه و سراهای مخروبه دارد در مدرسه سری بردم ( به عادت قدیم ) طلبه را دیدم با […]

ادامه مطلب

شهرضا در نادر نامه

شاه صفوی (شاه طهماسب دوم پسر شاه سلطان حسین) برای تجهیز قوا از اصفهان به قزوین عزیمت نمود در چنین موقع حساس و سختی همگی امراء و امنای دولت با فتحعلیخان وزیر اعظم که مردی مدبر و کاردان بود از در دشمنی در آمدند و به کار شکنی پرداختند بدین نحو که در نظر شاه سلطان حسین وزیر اعظم را […]

ادامه مطلب

قمشه در کتاب سقوط اصفهان

گزارشهای پطرس دی سرکیس گیلانتر درباره حمله افغانان و محاصره اصفهان در سال ۱۱۳۵ هجری قمری و آثار آن در شمال ایران ترجمه دکتر کارو مینا سیان از اصل ارمنی به انگلیسی با حواشی و تعلیقات دکتر لارنس لکهارت ترجمه بفارسی و حواشی بقلم مهریار معلم و معاون دانشکده ادبیات اصفهان : آنچه مسلم است تاریخ سقوط اصفهان که یکی […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 9