دراین دسته به مطالبی پیرامون تاریخچه و سفرنامه هاو وجه تسمیه و گذری برتاریخچه آموزش وپرورش شهرستان شهرضا

مراسم ازدواج در شهرستان شهرضا

این مراسم ازچهل سال به قبل دربین خانواده ها اجرا می شده است.وقتی خانواده ای پسری داشتند و پدر ومادر پسر را برای ازدواج آماده می دیداند ؛پدر ومادر در خلوت باهم صحبت می کرداند و چند خانواده را که دختری  به سن ازدواج داشتندمورد ارزیابی وبررسی قرار می داداند.درآن زمان خانواده ها بیشتر درمیان فامیل برای پسرشان ,عروسی مناسب […]

ادامه مطلب

تاریخچه شهرستان شهرضا

  با توجه به اسناد وآثارتاریخی وآنچه که درمورد وجه تسمیه ی قمشه (کمشه:شکارگاه)ویا (قمشه:را به دو جزءقمب یا خنب به معنی آب روان وپسوند مکان شه ساخته شده است.) گفته اند.ودر مطالعه وبررسی نوشته ها ,نوشته اند که بهرام گور در این مکا به شکار می آمده وشکارگاه مخصوص او در جرقویه نزدیک چشمه گوری بوده است.وشهرضا درآن زمان […]

ادامه مطلب

شهرضا درگذرتاریخ

سابقه تاریخی شهرستان شهرضا به احتمال زیاد بافت نخستین این شهر به پیش از اسلام برمی‌گردد. در دوران هخامنشیان و ساسانیان، به عنوان سرزمین‌‌های شمالی پارس دارای دشتهای سرسبز و خوش آب و هوا و دارای شکارگاه‌های بسیار به ویژه شکار گورخر بوده است و مرگ بهرام پادشاه ساسانی در باتلاقهای منتهی به باتلاق گاوخونی در مشرق شهرستان و به […]

ادامه مطلب
1 19 20 21