دراین دسته به مطالبی پیرامون تاریخچه و سفرنامه هاو وجه تسمیه و گذری برتاریخچه آموزش وپرورش شهرستان شهرضا

تجارت در شهر(قمشه)شهرضا در متن تاریخ

درمیان کتاب های نوشته شده درمورد قمشه تعداد زیادی از آن ها به وضعیت تجاری قمشه نیز اشاره کرده اند. نویسنده سفرنامه((دو سفر نامه ))از جنوب ایران سال۱۲۵۶هجری قمری نوشته است.((تجارت عمده آن پوست مرغوبی است که به اطراف حمل می شود.اجناس ومأکولات قصبه قمشه فراوان وتسعیری ندارد.)) حاج سیاح سال۱۲۹۴هجری قمری بیان کرده:((شهر قمشه جای فراوانی از قبیل نعمت […]

ادامه مطلب

کارمندان وداوطلبان امتحان نهایی ششم ابتدایی دبستان دولتی حکیم صهبا شهرضا

از راست به چپ: ناطق طبیبیان – امان الله جهانشاهی – علی فزرانه – علی اصغر اعتمادی (رئیس فرهنگ)- دکترمرتضی قلی خان کیان ( رئیس بهداری)- یدالله کودک- عبدالرسول خلیلی – محمد حسین فرزانه    

ادامه مطلب

نظام نوین آموزشی درشهرضا

مقدمه: در سال ۱۲۹۴هجری شمسی اولین مدرسه ملی به سبک جدید به همت جمعی از معاریف ومشاهیر تاسیس شدودر سال تحصیلی ۱۲۹۸-۱۲۹۷ شمسی اولین دبستان دولتی به نام ((نمره پنج مجانی قمشه)) تاسیس گردیدودرسال ۱۳۱۳ شمسی نخستین دبیرستان پسرانه دولتی تشکیل شد. اگراوضاع و احوال اجتماعی – تاریخی و به ویژه شریط فرهنگی حاکم برجامعه ی آن روزگار شهرضا در […]

ادامه مطلب

سابقه ی تعلیم وتربیت در قمشه

سابقه ی تعلیم در قمشه مقارن با سابقه ی خود قمشه است,زیرا در هر دوره ی تاریخی ما به نام علما و دانشمندان برمی خوریم که پسوند قمشه ای را به دنبال داشته است,اما به طور اخص در شهر قمشه از زمان قاجاریه مرکز مهم علمی وجود داشته است,وپیدایش مدارس جدید از سال ۱۲۹۴ هجری شمسی برابر با۱۳۳۰هجری قمری بوده […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 21