به معرفی سرداران و دلاوران شهید شهرستان شهرضا می پردازیم

زندگینامه شهید سید جمال طباطبایی

سردار رشیداسلام پاسدار حاج سید جمال طباطبائی فرزند حاج سید علی در تاریخ ۲/۹/۱۳۳۹ درخانوادهای مذهبی سرشار ازایمان واعتقادالهی درشهرستان شهرضاپا به عرصه وجودگذاشت وازاوائل کودکی تحت تربیت اسلامی وآموزشهای مکتبی وعقیدتی بانظارت والدین قرار گرفت همزمان بااوج گیری مبارزات بی امان امت پرخروش ومسلمان درمبارزه بارژیم شاهنشاهی نقش ویژه ای رابه عهده گرفت وتاسرحد امکان از هیچ کوشش وتلاشی […]

ادامه مطلب

سردار رشید اسلام ( شهید رضا قانع) فرمانده تیپ امام حسن (ع)

۱–    زندگینامه شهید آن اسوه شجاعت و ایثار در پانزدهم آبان ۱۳۴۰ در یک خانواده مذهبی و کشاورز در شهرستان شهرضا( قمشه) دیده به جهان گشود. او اولین فرزند و تنها پسر خانواده بود. از همان دوران طفولیت عشق و علاقه فراوانی به مکتب اسلام داشت و علی رغم سن کم موذنمسجد محل بود. در عبادت کارهای و به جا […]

ادامه مطلب
1 2