مطالبی در مورد تاریخچه آموزش وپرورش شهرضا ارائه می کنیم

سال تحصیلی ۱۳۲۹ – ۱۳۲۸ – فارغ التحصیلان کلاس ششم دبستان بوستان

سال تحصیلی 1329 - 1328 - فارغ التحصیلان کلاس ششم دبستان بوستان

سال تحصیلی ۱۳۲۹ – ۱۳۲۸ – فارغ التحصیلان کلاس ششم دبستان بوستان

نشسته از راست: نفر ششم: محمدعلی بهرامی – نفر هفتم: کیوان صدری

منبع: کتاب صد فصل رویش صفحه ۱۲۶

لطفا اگر کسی اطلاعات بیشتری در اختیار مدیر سایت بگذارد.

ادامه مطلب

تصویری از دکتر مرتضی قلی خان کیان و افراد دیگر

نفر اول از سمت چپ تصویر:

آقای ایزدی فرماندار دوم دکتر کیان سوم عبدالعلی قاسمی چهارم نعمت اله مولایی و  پنجم عزیزاله موسایی

ادامه مطلب

معلمان مدارس ابتدایی شهرضا،سال ١٣٣٧

معلمان مدارس ابتدایی شهرضا،سال ١٣٣٧

معلمان مدارس ابتدایی شهرضا،سال ١٣٣٧
ایستاده مرحوم کریم شاهچراغی،نشسته از راست:مرحوم عبدالجواد شازاد،مرحوم اصغر فاتحی

ادامه مطلب

دبستان دولتی قمیشلو – فروردین ماه ۱۳۳۴

دبستان قامیشلو- سال ۱۳۳۴-صد فصل رویش -تاریخچه آموزش وپرورش شهرستان شهرضا

دبستان قامیشلو- سال ۱۳۳۴-صد فصل رویش

ردیف جلو نفر اول از سمت چپ آقای مدرسی نفر سوم آقای عبدالکریم ناظم. معلمین شهرضا بودند که در سال ۱۳۳۴ در قمیشلو مشغول به خدمت بوده اند

ادامه مطلب
1 2 3 12