مطالبی در مورد تاریخچه آموزش وپرورش شهرضا ارائه می کنیم

شادروان یدالله کودک

شادروان یدالله کودک درسال۱۲۷۴هجری شمسی درشهرضا متولدگردیده. پدراومحمد باقرازعرفابود.وی درسال۱۳۰۵به استخدام فرهنگ درآمدودراولین مدرسه تاسیس شده قمشه بتدریس پرداخت.آقای کودک درسال۱۳۳۷بازنشته شد ودر زمستان ۱۳۴۳ دارفانی وداع نمود.مرحوم کودک طبعی روان داشت. منبع:کتاب تاریخ شهرضا گردآورنده:عمادالدین منصف

ادامه مطلب

کادرآموزشی ودانش آموزان دبستان شاه سید علی اکبر(اردیبهشت ماه سال۱۳۳۳)

کادرآموزشی ودانش آموزان دبستان شاه سید علی اکبر(اردیبهشت ماه سال۱۳۳۳) ردیف جلو ازراست به چپ: ۱- ….۲ – شکوهی ۳ -عبدالطیف شفیعی ۴- قدرت اله کیانی ۵- میرزا عبدالعلی قاسمی(مدیردبستان)۶- مصطفی اسماعیل پور(دهدار) ۷- عبدالرسول سنجری ۸- منصورخان احمدی ۹- باباحسن(مستخدم) منبع:فصلنامه اندیشه نو- مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا

ادامه مطلب

کارکنان ودبیران وتعدادی از دانش آموزان دبیرستان سپهر سال۱۳۲۵

کارکنان ودبیران وتعدادی از دانش آموزان دبیرستان سپهر سال۱۳۲۵

ردیف بالا ازراست:

۱- عباسقلی آقابائی ۲- هونجانی ۳- محمدی ۴- هدایت رجایی ۵- ولی اله جهانمردی

۶- عبدالرحیم امامی ۷- …. ۸- ولی اله محمودی ۹- علی بحرینی ۱۰ – ولی اله حریری۱۱-…

۱۲-مسعود صدری ۱۳- حسن خان صدری ۱۴- افشاری ۱۵- محمدرضا کاظمی اسفه

۱۶- ابوالقاسم توانا

ادامه مطلب
1 8 9 10 11 12