مطالبی در مورد تاریخچه آموزش وپرورش شهرضا ارائه می کنیم

دبستان دولتی حافظ سال ۱۳۳۳

دبستان-دولتی-حافظ-سال-1333-سایت-معرفی-شهرستان-شهرضا

مشخصات عکس:

ردیف اول نشسته روی صندلی ازسمت چپ مرحومین آقایان حسین کاویانی. آقارضامدنی.محمدرضااعتدالی.سلطانزاد.مشکوت.آقامحمدمدنی.نفرایستاده مابین اقای سلطانزا د ومشکوت استاد مجتبی جعفرپور کلاس سوم ابتدایی

ادامه مطلب

کارمندان و دانش آموزان کلاس ششم دبستان دولتی معین زاده خرداد ماه ۱۳۳۵

کارمندان و دانش آموزان کلاس ششم دبستان دولتی معین زاده خرداد ماه 1335

مدرسه معین زاده
این مدرسه که اولین مدرسه ساخته شده بر اساس معماری مخصوص ساختمان های آموزشی می باشد در اواخر دهه بیست و اوایل دهه سی شمسی ساخته شده است و چون در آن زمان رییس آموزش و پرورش شهرضا آقای معین زاده بودند نام وی را بر این مدرسه نهاده اند . فرهنگیان قدیمی شهرضا همواره با نام نیک از آقای معین زاده یاد می کنند و وی نزد مردم محبوبیت داشته است .

ادامه مطلب

تاریخچه تاسیس اداره آموزش وپرورش شهرضا

تاسیس اداره آموزش وپرورش شهرضا

بر اساس ابلاغ آقای فاطمی رئیس معارف و اوقاف اصفهان(استان دهم) در تاریخ ۵/۷/۱۳۰۷ آقای نورعلی باستی با حقوق ماهیانه ۲۵ تومان آبه سمت مدیریت و معلمی مدرسه ی دولتی نمره پنج شهرضا منصوب شدند. نمایندگی فرهنگ نیز ضمیمه ی مدرسه ی نمره پنج بود.در سال تحصیلی ۱۳۱۳ -۱۳۱۴هجری شمسی با حمایت وزیر معارف آقای علی اصغر حکمت و رئیس فرهنگ اصفهان آقای سید تاج الدین امامزاده، آقای سید معصوم نیری به سمت نمایندگی فرهنگ و مدیریت مدرسه ی دولتی شهرضا منصوب شدند. این سال را می توان آغاز تاسیس اداره فرهنگ در شهرضا دانست.در این زمان نمایندگی فرهنگ ضمیمه ی دبستان خیام(نمره پنج مجانی قمشه) بود.

ادامه مطلب
1 2 3 4 12