شهدا

شهیدسرهنگ خلبان علی شمسبگی

سرهنگ خلبان علی شمسبگی فرزند حیدر سال 1325در شهرضا و در یک خانواده متوسط به دنیا آمد . در کودکی پدرش را از دست داد و برای تامین مخارج تحصیل و امرار معاش مانند خیلی از کودکان آن روز مجبور

زندگي نامه سرلشكر پاسدار ، شهيد حاج سيف الله حيدرپور

شهيد سيف الله حيدرپور شهرضايى در 25 ارديبهشت سال 1339 مصادف با 18 ذي القعده 1381 قمرى در .....

زندگینامه شهید سید جمال طباطبایی

سردار رشیداسلام پاسدار حاج سید جمال طباطبائی فرزند حاج سید علی در تاریخ 2/9/1339 درخانوادهای مذهبی سرشار ازایمان واعتقادالهی درشهرستان شهرضاپا به عرصه وجودگذاشت وازاوائل کودکی تحت تربیت اسلامی وآموزشهای مکتبی وعقیدتی بانظارت والدین قرار گرفت همزمان بااوج گیری مبارزات

سردار رشید اسلام ( شهید رضا قانع) فرمانده تیپ امام حسن (ع)

1–    زندگینامه شهید آن اسوه شجاعت و ایثار در پانزدهم آبان 1340 در یک خانواده مذهبی و کشاورز در شهرستان شهرضا( قمشه) دیده به جهان گشود. او اولین فرزند و تنها پسر خانواده بود. از همان دوران طفولیت عشق و