مشاهیرادبی شهرستان شهرضا

میرزا علی خان عطارزاده

                                           مرحوم(حکیم)طبیب میرزا حسین خان  عطارزاده حکیم میرزا حسین عطارزاده طبیب مشروطه خواه در مبارزه با استبداد دوشادوش مبارزین مشروطه خواه کمک و یار آزادی خواهان در یزد و کرمان و تهران بود . که توسط قوای استبداد محمد شاه

شیخ نوراله دهاقانی« نور شرق» مدیر و سردبیر روزنامه نور شرق

شیخ نوراله دهاقانی فرزند شیخ علی محمد در حدود سال ۱۳۰۰ هجری قمری در دهاقان تولد یافت. در اواخر عمر به شغل دولتی روی آورد و به دبیری دبیرستان‌ها رسید او در میان‌سالی روزنامه نور شرق را بنیان گذاشت و

شاعرتوانااستادمیرزاتاراج

میرزا قلی پژوهنده(متخلص به تاراج)ازشعرای نامی شهرضا است وی از دوران کودکی به شاعری وسرودن اشعار علاقه مند بوده است واز همان اوان جوانی قطعاتی ارزنده سروده که تراویده های ذهنی او طرفداران فراوان یافته است مرحوم تاراج درانواع شعر

شادروان حسین شکوه «مدیر روزنامه شکوه شهرضا»

شادروان حسین شکوه در سال ۱۲۹۷ در شهرضا به دنیا آمد . از کودکی روحیه ای کنجکاو و علاقه مند به کسب دانش داشت با وجود اینکه در خردسالی از وجود پدر بی بهره گشت با مشقت بسیار و همراه