مشاهیرموسیقی شهرستان شهرضا

هنرمند ارجمندکامبیزجهانبخش

 کامبیزجهانبخش متولداول مردادماه ۱۳۵۱ شهرضااست. پدرش بانواختن نی آشنابود. ازکودکی علاقه ی وافری به موسیقی داشت وبه طورخودآموخته،تنبک مینواخت. سال ۱۳۶۴ نزدمسعودصفای ینوازندگیتارراآغازنمود. رحمت الله صادقی،هدایت الله سیاره وشهرام میرجلالی معلمان بعدی اوبودند. کامبیزجهانبخش ازسال ۱۳۶۹ آموزش دادن تاررادراداره ی

هنرمندارجمندمجتبی صادقی

استاد مجتبی صادقی درسال ۱۳۵۱ در شهر شهرضا متولد شد. پدرایشان , رحمت اله صادقی علاوه برشعر , تار و ویلن ....

بانوی هنرمندالهام کاجی-نوازنده سازسنتور

نام و نام خانوادگی : الهام کاجی نام پدر : عباسعلی سال تولد : ۱۳۶۶ محل تولد : شهرضا مدرک تحصیلی : کارشناسی مرمت بناهای تاریخی   الهام کاجی در سال ۱۳۶۶ در شهرستان هنرپرور شهرضا به دنیا آمد ،

بانوی هنرمندنداکاجی-نوازنده سازعود

نام و نام خانوادگی : ندا کاجی نام پدر : عباسعلی سال تولد : ۱۳۶۹ محل تولد : شهرضا مدرک تحصیلی : کارشناسی نوازندگی ساز ایرانی ندا کاجی در سال ۱۳۶۹ در شهرستان شهرضا به دنیا آمد ، وی موسیقی