دیباچه

خوش آمدگویی

حب الاوطن من الایمان می سزد گرمی کنم این ادعا                            آفرین برخاک پاک شهرضا این…

رفتن به نوار ابزار