شیخ نوراله دهاقانی« نور شرق» مدیر و سردبیر روزنامه نور شرق

شیخ نوراله دهاقانی فرزند شیخ علی محمد در حدود سال ۱۳۰۰ هجری قمری در دهاقان تولد یافت. در اواخر عمر به شغل دولتی روی آورد و به دبیری دبیرستان‌ها رسید او در میان‌سالی روزنامه نور شرق را بنیان گذاشت و از این نظر خانواده او به نور شرق مشهور شدند او مردی روشنفکر بود دکتر عبدالرحیم عناقه درباره او چنین […]

ادامه مطلب

مرحوم دکتر محمدعلی دانشگر

مرحوم دکتر محمدعلی دانشگر را می توان ازشخصیتهای علمی وادبی واز بنیانگذاران انجمن ادبی حدود شصت سال قبل قمشه دانستمرحوم دانشگرعلاوه ازاطلاعات ادبی دارای اطلاعات ادبی دارای اطلاعات پزشکی بوده و بزبان فرانسه تسلط داشته وکتابی از داستان های فرانسوی بنام((پراسکوی))را ترجمه نموده اسن.وی بربان عربی وادبیات عرب آشنایی داشته ومقالات متعددی درزمینه بهداشت کشاورزان درجراید منتشرساخته.د منبع:کتاب تاریخ شهرضا […]

ادامه مطلب

دکتر منوچهر دانشگر

دکترمنوچهر دانشگر به سال۱۲۹۸هجری شمسی درشهرضا متولدشد.تحصیلات ابتدایی را در شهرضا ومتوسطه را دراصفهان به پایان رسانیدسپس دردانشگاه تهران تحصیلات عالی خود را دررشته پزشکی شروع ودر سال۱۳۲۴باخد دکترانائل آمد.آنگاه بسمت دستیاری در رشته چشم پزشکی مشغول ودر سال۱۳۲۶درمسابقه انتخاب دانشیاری چشم پزشکی شرکت ورتبه اول گردید.آنگاه باتاسیس دانشکده پزشکی به آن دانشگاه منتقل گردید.دکتر دانشگرسالها استاد دانشگاه پزشکی وپزشکی […]

ادامه مطلب

شاعرتوانااستادمیرزاتاراج

میرزا قلی پژوهنده(متخلص به تاراج)ازشعرای نامی شهرضا است وی از دوران کودکی به شاعری وسرودن اشعار علاقه مند بوده است واز همان اوان جوانی قطعاتی ارزنده سروده که تراویده های ذهنی او طرفداران فراوان یافته است مرحوم تاراج درانواع شعر ازقصیده وغزل استاد بوده بخصوص درگفتن ماده تاریخ گویی یدیدطولا وتبحری بیشترار خودنشادن داد. منبع:کتاب تاریخ شهرضاصحفه۱۰۹ گردآورنده:عمادالدین منصف

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 13