مطالبی در مورد فرهنگ مردم شهرضا و جشن های باستانی می پردازیم

شتر میرون

اریخچه ساعت های آفتابی :
بر اساس نوشته های هرودوت، تاریخچه ساعت های آفتابی به پیش از ۵۰۰۰ سال پیش بازمی گردد. هرودوت منشاء این ابزار های سنجش زمان را به سومری ها و کلدانی ها نسبت می دهند؛ اقوام پیشروی که در بین النهرین زندگی می کردند. تقسیم بندی ۲۴ ساعته زمان که امروزه نیز آن را به کار می بریم یادگاری از این قوام است.

ادامه مطلب

اسکاج قدیمی

در قدیم گیاهانی در کنار باغچه های خانه یا در اطرف درختان کاشت می شد که به آن اسکاج می گفتند. وقتی میوه اش را بر داشت می کردند، برای مصرف  میوه اسکاج را چند ساعت در آب می خیساندند تا پوستش به راحتی کنده شود و برای شستن ظروف مورد استفاده قرار می گرفت.

ادامه مطلب

حقابه سنتی کشاورزان شهرضا

حقابه سنتی شهرضا:
حق آب به حق یک کاربر (مصرف‌کننده) در استفاده از یک منبع آب مثل یک رودخانه، جویبار، تالاب یا منبع آب زیرزمینی اشاره دارد. در مناطقی با آب فراوان و کاربران اندک، این قبیل نظام‌ها به‌طور عمومی پیچیده و پرتنش نیستند. در مناطق دیگر به ویژه نواحی خشک جایی که آبیاری انجام می‌شود، این نظام‌ها اغلب از نظر قانونی و فیزیکی منشأ درگیری و نزاع هستند. در برخی نظام‌ها با آب سطحی و زیرزمینی به یک شکل برخورد می‌شود، درحالی که در نظام‌های دیگر اصول متفاوتی برای آب‌های سطحی و زیرزمینی به کار گرفته می‌شود.

ادامه مطلب

هیئت سنگ زن(بنی اسد)شهرستان شهرضا

هیئت سنگ زن(بنی اسد)شهرستان شهرضا
قدمت این هیات و شیوه عزاداری آنها به حدود ۵۰۰ سال گذشته برمی گردد و از حال و هوای خاصی برخوردار است .عزاداران در هیات سنگ زن شهرضا به دوگروه شامل سنگ زن و دم بگیران تقسیم می شوند.

ادامه مطلب
1 2 3 5